Repræsentantskab 2014

Navn aktivitetsgruppe
Sidsel Andresen Aktør
Jesper Trolle Aktør
Annasara Andersen Aktør
Simon Falk Aktør
Maria Nielsen Aktør
Johnny Andersen Billet & PR
Dorthe Svane Billet & PR
Majbrit Frederiksen Billet & PR
Tinna H. Kristiansen Billet & PR
Bente Aasted Olesen Billet & PR
Kirsten Grande Kostumer & Sminke
Jane Nygaard Rasmussen Kostumer & Sminke
Marianne Aunsbak Kostumer & Sminke
Torben Bonde Larsen Kostumer & Sminke
Karin Kløjgaard Trolle Kostumer & Sminke
Jette Pedersen Plads, Kiosk & Restauration
Elina Holst Nielsen Plads, Kiosk & Restauration
Dennis Pedersen Plads, Kiosk & Restauration
Fin Kristiansen Plads, Kiosk & Restauration
Mikkel Reimer Plads, Kiosk & Restauration
Majbritt Wittendorff Teknik
Martin Krogh Pedersen Teknik
Flemming Grønnegaard Teknik
Ove Nielsen Teknik
Michael Hedam Teknik